# شلغم

عشق تو می کشاندم دره به دره کوه به کوه

                                                                                                                                                          صبح که از خواب بیدار شدم مثل همیشه سطل رو برداشتم و رفتم طرف طویله، شیر سه تا گاو ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 190 بازدید